אתר היידפארק מוצע למכירה

לפרטים והצעות נא לפנות אל גיא כהן guy3107@gmail.com

בית · פורומים · הרשם · התחברות · פתח ונהל פורום · כניסה למנהלים החלף לסקין בצבע לבן החלף לסקין הישן של הייד פארק החלף לסקין בצבע כתום החלף לסקין בצבע חום החלף לסקין בצבע צהוב החלף לסקין בצבע כחול החלף לסקין בצבע ירוק
בית · פורומים · דת ואמונה · אלמדרש · אתר נוסח תימן נגד פורום "אלמדרש"
שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.
נשלח ב-25/11/2008 11:48 לינק ישיר 
אתר נוסח תימן נגד פורום "אלמדרש"


 
כנראה למאיר לוי נגמרו התותחים בקנה, אז עכשיו הוא יוצא באופן רשמי וחד משמעי
נגד פורום "אלמדרש".

http://www.nosachteiman.co.il/?CategoryID=916&ArticleID=3601&Page=1

חבל רק, שהוא לא הגון ולא משאיר פתח לתגובות הגולשים,
מכיון שהוא יודע שטענות המועלות בכאילו מכתב הזה הם טענות שוא ומדוחים.
ואין ספק שהוא מכוון בעיקר לתורם העיקרי שבפורום תמיר רצון הי"ו.

ואלה הטענות שמעלה הכותב, ואני אביא מתוך האשכולות של הפורום!
(
הציטוטים מתוך המכתב יהיו בצבע האדום).

"
פורום 'אלמדרש' הינו ביזיון לתורה ואבוי לנו שמחללים אותה בכאלו התבטאויות והשמצות חריפות".

אני מציע לכל הגולשים, להיכנס לאשכול "מאמר 'אשרי האיש' הלא מצונזר - הרב יצחק רצאבי"
ולאשכול: "הרב יצחק רצאבי תוקף את זקני תימן"
ולבדוק בעצמם מי מחרף ומגדף ומשמיץ. ואת מי?
אנחנו סה"כ הבאנו ציטוטים! צילמנו עמודים המראים על נכונות העניין, שאחד ויחיד משמיץ ותוקף כל מי שנקרא בדרכו
בין אם הוא שאמי, בין הוא בלדי, בין הוא דרדעי, בין אם הוא ספרדי ולא תימני, כל תלמיד חכם שנקרא בדרכו - הוא רומסו ברגל גאוה כאילו אני ואפסי עוד.
אוי לנו כי הכותב לא רואה את הדבשת של רבו.

"
שהמילה 'אלמדרש' פירושה בית מדרש- בו לומדים לש"ש, ולא אינטרנט רח"ל, שאין בו מלבד ביטול תורה דבר."

האם הכותב התמים נכנס פעם לאשכולות הללו?

סוכה ולולב, ארבעת המינים, ובעיקר אתרוג תימני
האותיות המשונות והלפופות בס"ת של התימנים
טליתות תימניות - תמונות
איך להכין יין תימני (רמב"ם) - הדרכה עם תמונות
ספר הלכות לנשים תימניות
יהודי אתיופיה
מסורת אכילת הארבה - תמונות
טלית קטן
תפילין בנוסח תימן העתיק
שו"ת בהלכה - הרב קאפח
גישת הרמב"ם בפרשת וירא
דעתו של הגר"י קאפח זצ"ל בנושאים הלכתיים

האם כל הנושאים הללו לא מועסקים ע"י בעלי השו"תים הגדולים ביותר?
האם אלה ביטול תורה?
וד"ל כי לא הבאתי את הנושאים העוסקים ברבו של הכותב, למרות שאין בהם ביטול תורה מכיון שמי שפגעו בכבוד רבו
ובכבוד התורה, ובכבוד תלמידי חכמים - אסור לו לשתוק אלא חובה עליו למחות.
ואם אין בנו כדי למחות - יש בנו כדי להראות את דרכיו של הרב, כדי שאנשים יבינו מה מסתתר מאחורי האצטלה של
"
מחבר שו"ע המקוצר" שיש בו הרבה הרבה מאש המחלוקת.
והאם אין בחזרותיו שוב ושוב בבזיונות של תלמידי חכמים כהגר"י צובירי והגר"י קאפח - ביטול תורה?

"
ובודאי שלא מקור הכפשות וביזויי ת"ח, ובאם היו יודעים חכמי תימן ז"ל מה מתרחש שם היו מנדים את אותם האנשים רעי המעללים הללו"

מעניין אותי לדעת מה מהרי"ץ היה חושב ואומר על התבטאויות כאלה:

כנגד מהר"י פתייחי ז"ל ומהר"י עדוי
"
ואגב ראיתי צורך לגלות אוזן המבינים על מה שהובא בפרק ב' הערה 63 בשם מהר"י פתייחי ז"ל ומהר"י עדוי ז"ל בתכאליל שלהם. ולא עוד אלא בכפיפה אחת עם מהר"י בשירי זצוק"ל ומהר"י ונה זצוק"ל. שאני תמה הפלא ופלא, איך יתכן להשוות אהדדי. כבודם של הר"י פתייחי והר"י עדוי במקומם מונח, אפשר אולי היו גברי רברבי. אבל מי גילה לדורנו רז זה, מה שלא נודע ולא נשמע עד הלום למי מהבאים אחריהם. שיזכיר אותם כבני-סמכא, והרי זה עלבון וגם שיבוש, למנותם בנשימה אחת עם כבוד גדולת קדושת מהר"ר יצחק ונה זצוק"ל וכג"ק מהר"ר יחיא בשירי זצוק"ל המפורסמים מאד בתורה מרובה וחכמה מופלאה...ומעלתם אינה אלא כהמון שאר מעתיקי התכאליל, שאף אם היו יודעי ספר ולבלרים אומנים, מכל מקום ערכם כלפי מהר"י ונה ומהריב"ש אינו כקוף בפני אדם

כנגד הגר"י צובירי
 1. "כי המאמר הזה ירוצץ גלגלתו ויקעקע ביצתו"
2. "
טומאה רצוצה... על החילול כבוד נושאי דגל התורה אשר טמנו לרגליהם פחים"
5. "
למה לא החציף"
6. "
ועתה ניקודה נכרי לבני אמי ולאחי מוזר, וראש פתנים אכזר"
7. "
אשר יש להמליץ עליהם כי הם עבירה על לאו דלא תטע לך אשר"ה כל עץ"
8. "
ואנחנו נקיים כאן מצות ביעורה כריתתה וגדיעתה"
9. "
כדי להוציא דבה, הפך את הקערה על פיה וטינף את המסיבה"
10. "
וארץ תרגז תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גברתה"
11. "
וישליכנה ארצה ויהי לנחש. אוי לו ולחלקו למי שלא ראה מאורות, ועובר בבל תשחית על הדיו וגם על הנייר. הסובלים כל מה שנכתב בהם ועליהם אם טוב ואם מרורות... ועל פניו מטפחת"
12. "
ואמר חטאתי אשמתי בגדתי תעיתי ותעתעתי בישראל ויהודה. הודע מהרה כי שקר בימינך ובשמאליך, פן ישתו מים הרעים תלמידים הבאים אחריך, ומה תעדה באחריתך
13. "
אשר לא יחפיר ויבאיש"
14. "
שנכון לקרותו ערל שפתיים"
15.
איש ריב"י. 

כנגד הגר"יי קאפח

בספר עולת יצחק

1. שם ח"א, טז, אות יז, סי' ב (כב) אות ו ד"ה "ודע שכבר". ובתוך הסוגריים המרובעות התקיף את ר' יחיא קאפח וכתב: "ועצם התשובה הנז' כתובה ע"י אחד מתלמידיו (של הגר"ח קורח) אשר לא אשא את שמו על שפתיי, אך באותה שעה כשר היה כידוע... ורק אח"כ, בשנת תרע"ד סמוך לפטירת רבו...יצא חוץ לשורה. הוא היה אחד משלנו ממעתיקי השמועה, בדרך ג"ע מהרי"ץ...אלא שהגיס דעתו כשראה עצמו חכם ונבון יותר מזולותו בדורו והקדיח תבשילו ברבים"

2. שם ח"א עמ' נ, אות ז, כתב: "וגם ספר נוסף אחר שהזכרת ואינו עימי במחיצתי, עד ששלחתי להביאו, וכעת אמרתי לא עת לחשוב שמא אזכה לצנן גחלים לוחשות"...ובאות ז' שם כתב "ראיתי דברי גוזמא פורחים באויר...וחשבתי שראויים הדברים לפסק הלכה, ולמען תבין אגלה עיניך בשלשה ענינים בנידון זה ואידך זיל גמור...(עמ' נא) זהו מה שראיתי לעורר במה שנזדמן לידי כעת זולת רבות בענינים אחרים...דברים משובשים יותר ויותר מאשר הערתי כאן, וכמה לא חלי ולא מרגיש גוברא דמריה לא סייעה, עד שכל העולם דומה עליו כמישור לנגח... מי קביל די רוח יתירה ביה, הולך אורחות מקולקלות, וכמה מצער לראות מי שלא זכה לעומק עיון... רומסם ברגל גאוה ומברר לעצמו מה לקרב ומה לרחק... ובדור שלנו אי אפשר למחות רק לכל הפחות אנו מרחיקים הספר הזה מגבולינו, לבל יטעו בו חלושי העיון וההבנה, ומעוד טעמים, והמקום ב"ה יפתח עיניים עוורות".

3. שם ח"א, קב, אות א' ד"ה "אמונה על ההשערות ודמיונות".

4. שם ח"ב סי' קסו, אות ג, אמצע ד"ה "אלא".

 

בספר שו"ע המקוצר

1. שם ח"א, מבוא, עמ' 23 "המשתבשים בשנת תרע"ד".

2. שם, עמ' 49.

3. שם ח"א, סי' כ, עמ' קנה, לקראת סוף הערה טז: "וגם בזמנינו רבים סוטים".

4. שם ח"ב סי' נח עמ' עו, הע' כו איך התקיף את הגר"ע יוסף על שהאמין לעדות הגר"י קאפח בענין ברכה מעין שבע.

5. שם ח"ב עמ' קח, סי' ס, הערה טו, שמח שביטלו את המנהג הקדום לקרוא קרח וחצי חוקת.

6. שם ח"ב סי' סב עמ' קנב, בענין טחינת קליות בשבת, מביא בשם חכם אחר שאוסר ומכפישו, וכוונתו לר' יחיא קאפח.

7. שם ח"ג סי' פא הע' ג, דוחה את הגר"י קאפח בעילום שם "ושמעתי שיש מי שאומר...ואין זה אמת".

8. שם ח"ג סי' פג, עמ' טז, הערה יב, הביא את תשובת רבני צנעא לגבי אכילת קטניות, השמיט בגסות את חתימת ר' יחיא קאפח על תשובה זו, ובדרך את הסתיר את שמו של הרב קוק "הרא"ק".

* וכך נוהג הר"י רצאבי בכל מקום כמעט שמביא תשובת חכמי תימן, ובי"ד צנעא ומשמיט - ממש מוחק בטיפקס ומזייף ומוריד את שמו של הרב יחיא קאפח זצ"ל, ומשאיר שמו לעיתים ב"יחיא בן סלימאן" ומוחק השם קאפח. אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה, אוי לאותו זיוף הסטורי חמור!!!

9. שם ח"ד, עמ' עא, בהערה, "ולפי מה ששמעתי וראיתי" - מתקיף את הר' יחיא קאפח שפסק כהרמב"ם בענין אכילת בשר חי, ושם בעמ' עב, הביא דברי הר"י קאפח, בשם המו"ל, והשיג "ודי למבין כי הלך החבל אחרי הדלי לחצוב בורות נשברים אלו לא יכילו המים, ואחריהם נמשך בערי"ש כאילו עיניו עצומות וברוך יודע תעלומות", וכיון ביקורותו גם נגד הר"ש קורח, בעריכת השולחן.

10. שם ח"ד עמ' קד, בהערה ד"ה "וממה שכתב... שו"ר כי בהגהה לחכם אחר", וכוונתו להר' יחיא קאפח. ואח"כ הביא הערת הגר"ח כסאר, וכתב עליו "לפי שהוא למד לפניו, אך כיון שראה דעותיו הכוזבות ושהקדיח תבשילו ברבים"...

11. שם ח"ד עמ' קי, כתב על הר"י קאפח "ויש בזמנינו מי שכתב מתוך כונה להקל ולזלזל בדין זה, וזו טעות גמורה..."ובהמשך בעמ' קיא "ואותו כותב ידוע שהוא בעל מגמה שרוצה להטות את הכל אחר דעת הרמב"ם ואין עוד מלבדו, ועל כן בהרבה מקומות הוא טועה ומטעה מבלבל ומטשטש ואת הישרה יעקם".

12. שם ח"ד עמ' קכח, הערה כ, כתב על הר"י קאפח "ולאפוקי מדעת חדשים מקרוב באו שהתחילו להנהיג מנהגים אשר לא שערום אבותינו, ובכללם ענין זה".

13. שם, עמ' רפא, הערה מה, השיג שוב על הר"י קאפח "ולאפוקי ממי שהדפיס מים מלוחים...והמה דברים בטלים".

14. שם, בפתח לקונטריס "אור הנר" התקיף את ר' יחיא קאפח ברמז וכתב עליו "חכם אחר".

15. בחלק יורה דעה, סי' קב עמ' רלח דוחה את ההחמרה לפי הרמב"ם בבדיקות לפני ואחרי תשמיש וכתב: "אין זאת רק מתוך למודם קמ"ו, ונהגו מעטים מקרוב לעצמם... ואסתירה פני מהם".

16. לגבי טבילת כלים, בחלק יורה דעה עמ' רסב משיג על דברי הר"י קאפח שכתב שלפי הרמב"ם אין לברך על טבילת כלים "והנה המציא לי מישהו, דברי מי שכתב בענין זה שהפוסקים נחלקו... וברכה זו לא נזכרה כלל בכל סידורי תימן העתיקים, ובמציאות לא נהגו לברך כלל... אבל מה שכתב שלא נהגו לברך, הגם שאין לסמוך על עדויותיו כי ידענו את מגמותיו (ועי' עליו עוד בתשובתי ח"א, סי' טז אות ז) מ"מ ענין זה אינו בכלל הדברים הידועים אצלינו ששינו אנשי הכת שלו..."".

ודוגמאות אלה מספיקות על כי רבו של הכותב מכריז מלחמה רבתי בכל ספריו וחיבוריו ואיך הכותב מעז לומר את שאמר?
האם לרבו מותר לחקוק דברים ובזיונות על ספר לדורות - ולנו אסור להביא את דבריו הוא?!"אתר נבזה המכיל "קושיות שאין להם עונה, דיעות רבות והשגות למיניהן" אינן הדרך לציבור לומדי תורה , המקום היחיד שראוי להתפלפל בתורה הוא בתוך ד' אמות של הלכה. אך אלו המדוברים אינם כנראה מכת לומדי התורה אלא מאלו אשר עליהם אוה"כ במשלי: כי רגליהם לרע ירוצו...וכו'. "

עיין בדברי לעיל, שרבו של הכותב חוקק את הדברים על ספר לעיני כל - ואנו מצווה עלינו לשתוק ולא לפרסם?
ועוד, שרבו של הכותב אינו מתעמת כלל בדבר הלכה אלא בבזיונות של תלמידי חכמים!!!


"ישנה מגמתיות איומה להוציא מהאתר הזה 'דרדעים'. אשר כידוע כבר מן הספר הנק' מלחמות השם, כל עיסוקם הינו במלחמה ואוי לנו יוצאי תימן שכך נגזר עלינו. וודאי דאפילו הרמב"ם ז"ל הנשוא על פיותיהם בהתנשאות, לא שמח בכל מלחמותיהם."

אין שום מגמתיות בפורום!
מי שלא כותב בפורום זו בעיה שלו. הפורום פתוח לכל גולש באשר הוא.
מי שישים לב יש בפורום גם אשכנזים, גם ספרדים, גם שאמי, גם בלדי, וגם דרדעי.
אלא מאי? לכותב (ואולי גם לרבו) אין תשובות לשאלות - ולכן אינם כותבים.
או שמא, ואני מצטער שאני מעט יוצא ממטרתי, רב הכותב פשוט מוסר להם את התשובות המתאימות לרמתם של תלמידיו
בשיעורי מוצאי שבת, שהם תשובות שאין בהם תשובה כלל אלא רק מעמידות בחוזק יתר את השאלות על כנן. ודי למבין.

יתירה מכך, האם כל עיסוקם של הדרדעים במלחמה?! אינני מבין.
הלא זה עתה מנינו מעט מזעיר ממה שכתב רבו של הכותב על תלמידי חכמים באשר הם,
מכנה אותם "איש ריבי", "אחר", "בעלי דעות כוזבות", "סוטים" - האם אלו דברים של איש שלום?
וכמו שכתבנו לעיל, מעניין מה מהרי"ץ (ושאר חכמי תימן) היה חושב על התבטאויותיו אלו..."כמובן כל אחד יכול להרגיש רוח של טומאה ומחשבות של כפירה ומינות עם היכנסו לפורום הנ"ל. ישנו שער בספר 'חובות הלבבות' לרבינו בחיי ז"ל, שנקרא שער הייחוד (שער א). עליו כבר אמרו גדולי הרבנים כי לא טוב להתפלפל בו, כיון שיכול לבוא לידי כפירה מרוב התפלספות. ומה אם אלו שהורו לא להעמיק בשער זה הינם קדומים מאיתנו בלא-מעט שנים ועומק עיונם וחוכמתם רב עלינו בכמה וכמה מדרגות- חששו לזה, אנו דור יתמי דיתמי על אחת כמה וכמה יש לנו לחשוש מלהתעסק בפילוסופיא ולחקור חקירות הנוגעות ב'נטיות דקות מעדינות הנפש' (כלשון החזו"א ב'אמונה וביטחון', המגדיר מהי אמונה). [על דרך, 'אם הם כמלאכים אנו כבני אדם ואם הם כבני אדם אנו כחמורים ולא כחמורו של ר' פנחס בן-יאיר']."

סוף סוף טענה מעט עניינית, אלא שגם כאן, הכותב מיד כותב "כפירה ומינות" ואינו מוכן להתמודד עם דברי מי שלא חושב כמותו, ולהבין שיש מי שאין דעתו כך.
שהרי רבנו בחיי, כתב את ספרו "חובות הלבבות" עם שער א'. משמע רצה שיהיה ולא חשב להפרידו. כי כתב עליו בראשיתו, כך: "השער הראשון, בבאור אופני טוהר יחוד הבורא יתרומם ויתהדר. אמר המחבר, כאשר חקרנו על החמור (=החשוב) שבפנות דתנו ויסודותיו, מצאנו כי טוהר יחוד בוראנו יתרומם ויתהדר, עיקרו ויסודו. כי הוא השער הראשון משערי התורה, ועל ידי היחוד, תובדל האמונה מן השתוף, והוא ראש אמתת הדת".
אם כן, אותם רבנים שאמרו שאסור לקרוא את שער הייחוד, הם אלה שאמרו גם שאסור לקרוא את מורה הנבוכים להרמב"ם, ועוד ספרי מחשבה.
ניתן להתווכח על כך, ניתן לשקול טענות לכאן ולכאן, ניתן לראות את המחשבה העומדת מאחורי דברי ענקי המחשבה הללו, אך מיד לשלול? מיד לומר כי הדברים הללו מטים לכפירה ומינות?
נכון, זוהי שיטת מי שאינו לומד פילוסופיא, מחשבת ישראל וכיו"ב, אך אפשר לדון בכך, כתלמידי חכמים היושבים על מדין, ולא לזרוק טענות באויר.
אדרבא, אשמח אם מישהו יפתח אשכול בעניין זה."אך כנראה שהדברים הללו לא מדברים על ליבם של העוסקים בביזיון התורה, כיון שאינם לומדים תורה לשמה, אלא רק לשום השגות למיניהן ולהערות חצופות [שאין בהם ממש], כיון שהם 'חכמים יותר מדורות קודמים' ויש להם 'רמת משכל גבוהה יותר משלהם' [לדעתם, אך לדעתי העניה, כל דבריהם הבלים ורעות רוח, אפילו דבר אחד ממה שטוענים אינו קושיה כלל, אלא עומק בערותם בתורה ומבטם השטחי הוא הגורם להחשבת כל קושיה שתינוק מתרץ להר גבוה ושמחים בה כמשוש חתן על כלה] עד אשר לא פסיק פומם מן החקירות בחשבם כי יבינו זאת כמו הרמב"ם ז"ל. "

האם כשמצטטים מספר - נחשבים לחצופים?
האם הרב הוציא את ספריו כדי שילמדו בהם? או כדי שיעמדו בספריה?
ואם כן, זכותנו המלאה, לדון בדברי הלכה שכתב, ואם ח"ו ביזה תלמידי חכמים - להראות גם דברים קשים אלה.
הטענה הזאת "חכמים יותר מדורות קודמים" היא טענה המתאימה לרבו של הכותב.
שהלא הוא יותר חכם מהרה"ג יחיא יצחק הלוי זצ"ל, משום שהרה"ג יחיא יצחק הלוי, היה באותה מחלוקת ידועה בתימן, והוא לא החרים את הרה"ג יחיא קאפח זצ"ל, אלא דן איתו בדין, כתב עמו פסקי הלכה ואגרות.
לא כמו רבו של הכותב, שהוא מוחק שמות, משכתב אגרות והיסטוריה, ומחרים את הרב  קאפח ותלמידיו מכל וכל.

האם לארבו של הכותב מרגיש עצמו חכם מכולם? ויודע יותר מדורות קודמים?
האם קנאתו קנאת אמת? שהרי אפילו אליהו שקנא קנאת אמת - הודח מתפקידו
...
ועיינו על דברים אלו, בדברי הרה"ג רצון ערוסי שליט"א.

ואם אין בדברי הדנים כאן ממש (כפי דעת הכותב, או כפי דעתו העניה) אדרבא, יבואו ויעמידום על טעותם.
ולא יסתגרו במחילותיהם בתואנות שוא - כי הלא "שיש להם תשובות להכל"...
וראינו את התשובה על "יקעקע ביצתו" שאמר רבו של הכותב בשיעור מוצ"ש האחרון, שהיא תשובה המתאימה למי שאינו יודע לשאל...

"
אחר כל זאת, אומר אני לכם, כל אחי היקרים והחשובים בני תימן הקדושים, אשר אינם נמנים עם הכת הנ"ל, מי שנכנס אי פעם לפורום הנ"ל ונגרר אחריהם ונכנס לספיקות בגללם, דעו לכם כי אין לחקור חקירות עמוקות כ"כ, שהרי שכלינו קצר מדי בכדי להגיע למטרות נעלות בלי לשגות בם ר"ל. לכן, יש לנו הנקראים 'כבשים בודדים בין זאבים רבים', להשתדל עד ביאת גואל לברוח כמטחוי קשת מהם וזולתם די בכל 'אתר ואתרים'. ולהיות תמימים עמו יתברך, שכידוע זהו רצון בוראנו ככתוב "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" וטוב לנו בכך. "


אני מסכים עם החושב.
מי שחושב ששכלו דל וקצר - שלא יכנס לפורום. וגם לא ילמד בעצמו, ולא יקרא בספרים, אלא יסתפק בפרשת שבוע
ביום שבת, וידע הלכות רק בתור תורה שבעל פה וכו' וכו' ואין לדבר סוף.
"
כבשים בודדים בין זאבים רבים"? אדוני הכותב, הצלחת להצחיקני... עד כי איני יכול לכתוב את תשובתי, אך בכל זאת ארמוז לה, כי היושבים בבני ברק עיר הקודש תובב"ה אינם בגדר כבשים כלל. ואני רוצה לשמוע טענה זאת יוצאת מרבך. האם הוא יסכים לכך שטענת כאן שכולם דרדעים - האם יש היום בכלל דרדעים כמו שהוא מכנה?
האם הדרדעים הם רוב בעולם התורה? אוי לך, כי מגמתך ושנאתך רבה, עד כי אתה משתבש בלימוד מתמטיקה כפשוטה...

"
וכן אתם העוסקים בפורום הנ"ל, חבל עליכם, שובו לדרכי אבותיכם הנעימים והטובים והיו קדושים וטהורים, מנוערים מכל זיק של טומאה ושיקוצים. וחיזרו בכם ממעשיכם ושובו אל אלוקיכם, שהוא יתברך שש לקבל שבים. ופיסקו מהר מחילול התורה הזה. אשר בגללו אנו במעמקי הגלות בוכים וזועקים. "

אני מבקש ממך הכותב בכל נפשי ובכל מאודי.
אנא, הראה לי בבקשה פעם אחת בה חיללתי תורה, אני או אחד מחברי הפורום.
ואם תעשה כן - הרי שלא אפסיק מלברך אותך על כי גרמת לי לשוב מחטאי הרם הזה שבו האשמתני.
אנא ממך הראה לי חילול כבוד התורה.

אך לפני כן, במחילה מכבודך, עבור שוב על האשכול הזה:
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=2460260&forum_id=20067

והזה:
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=2513224&forum_id=20067

"
ובמהרה בעזה"י, נזכה ונקבל שכר בכפלי כפליים על כך שעמדנו בניסיון הקשה הזה ונקבל משיח צדקינו ונזכה לבנין מקדשינו, מתוך שמחה של שלימות על כך שנשארנו טהורים מבלי כל סיג של מינות. "

בעזרת ה' יתברך, וכפי שכתב רבנו הרמב"ם, היחיד שכתב הלכתא למשיחא:
ובאותו הזמן, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות--שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר.  ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את ה' בלבדולפיכך יהיו חכמים גדולים, ויודעים דברים הסתומים העמוקים; וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר "כי מלאה הארץ, דעה את ה', כמים, לים מכסים".
אמן כן יהי רצון

.

_________________************************************************************
לשמיעת ה"איסור" של הרב יצחק רצאבי לקרוא בספרי
הרה"ג יוסף קאפח
והרה"ג רצון ערוסי
וכן "איסור" על אכילת בשר משחיטת הרה"ג שלמה מחפוד
 
היכנסו:
http://www.ratzabi.away.co.il
 
 מחובר
נשלח ב-25/11/2008 13:11 לינק ישיר 


רק אוסיף ואומר, כי מתוך קריאת המכתב הזה, 
ברור - כיצד במקום להרבות שלום בעולם, ואדרבא, להיכנס לפורום,
לעודד שאלות, להביא תשובות - שוב מפרסמים אגרת שכל כולה גידופים.

במקום להרבות שלום - הם מגלים ערוותם ש"המה למלחמה".

_________________

 תוקן על ידי שואל_ובודק ב- 25/11/2008 13:08:23************************************************************
לשמיעת ה"איסור" של הרב יצחק רצאבי לקרוא בספרי
הרה"ג יוסף קאפח
והרה"ג רצון ערוסי
וכן "איסור" על אכילת בשר משחיטת הרה"ג שלמה מחפוד
 
היכנסו:מחובר
נשלח ב-25/11/2008 17:27 לינק ישיר 

 

צריך להגיב ב"דעות" על חילול ה' שהוא עשה  שהוא בעצמו עושה ביטול תורה הוא היה יכול ללמוד תורה במקום לבזבז זמן ולגלוש באתרים "תמנים" ולכתוב מכתב נגד "אלמדרש" 
שואל ובודק יישר  כוח אם אתה רוצה תשלח את מה שכתבת ל"דעות" בנוסח תימןתוקן על ידי תמיר_רצון ב- 26/11/2008 18:46:24מנותק
נשלח ב-25/11/2008 17:39 לינק ישיר 


אני מבקש שתערוך את הודעתך, ותשמיט את המילה "כופר" - בוא לא נרד לרמה שלהם.

דבר נוסף, לא נראה לי שהרב מאיר לוי יפרסם את זה, אם כי אתה רשאי לשלוח לו בשמי את המכתב הזה.

זה האימיילים שלו כפי שמפורסמים באתר נוסח תימן.

nosachteiman@gmail.com

eshapira@netvision.net.ilתוקן על ידי שואל_ובודק ב- 25/11/2008 17:36:03************************************************************
לשמיעת ה"איסור" של הרב יצחק רצאבי לקרוא בספרי
הרה"ג יוסף קאפח
והרה"ג רצון ערוסי
וכן "איסור" על אכילת בשר משחיטת הרה"ג שלמה מחפוד
 
היכנסו:
http://www.ratzabi.away.co.il
 
 מחובר
נשלח ב-25/11/2008 19:09 לינק ישיר 

לשואל ובודק

אני ממש לא מבין הר' מאיר לוי הוא זה שעומד בראש אתר נוסח תימן?לא שגיב מחפוד?!מחובר
נשלח ב-25/11/2008 20:27 לינק ישיר 

איך אני עורך את זה אין לי את הסמן של ההודעה?

_________________מנותק
נשלח ב-25/11/2008 20:58 לינק ישיר 

לק"י

ערב טוב shayitchak.

נסח שנית את הודעתך בתגובה חדשה, ואני ואחליף לך את ההודעה הקודמת.

אני מאוד מעריך את שינוי עמדתך, ישר כח.
.תוקן על ידי תמיר_רצון ב- 25/11/2008 20:57:09מחובר
נשלח ב-26/11/2008 17:56 לינק ישיר 

צריך להגיב ב"דעות" על חילול ה' שהוא עשה  שהוא בעצמו עושה ביטול תורה הוא היה יכול ללמוד תורה במקום לבזבז זמן ולגלוש באתרים "תמנים" ולכתוב מכתב נגד "אלמדרש" 
שואל ובודק יישר  כוח אם אתה רוצה תשלח את מה שכתבת ל"דעות" בנוסח תימן

_________________

 

_________________מנותק
נשלח ב-26/11/2008 18:24 לינק ישיר 
בנוגע לדעת גדולי עולם בהתייחסות ליחיא קאפח - ונכדו ממשיך דרכו יוסף קאפח.

בנוגע לדעת גדולי עולם בהתייחסות ליחיא קאפח - ונכדו ממשיך דרכו יוסף קאפח. פסק הרב קוק זצוק"ל


מחובר
נשלח ב-26/11/2008 18:27 לינק ישיר 
הרב הרצוג בהתייחסתו לדבריו המזעזעים של יחיא קאפחמחובר
נשלח ב-26/11/2008 21:03 לינק ישיר 

כמדוני שזה לא קשור לאשכול הזה


מחובר
נשלח ב-26/11/2008 23:34 לינק ישיר 


מלבמד - מדוע לא הבאת את כל דברי הראי"ה קוק? אלא רק מה שחפצת?
מדוע לא הבאת הדברים הללו?

האם למדת מהרב רצאבי?
כמו שהוא הביא מדברי ר' יעקב ספיר את השבחים רק על מהרי"ץ,
אבל "שכח" את השבחים בדיוק באותו עמוד למהר"ד משרקי...

הראי"ה קוק קינא קנאת אמת לשם שמים!
הוא נתן יד לשלום ואהבה וידידות
זה תלמיד חכמים שעובד ה' לשמה.

אבל הרב רצאבי מקנא קנאת הכבוד של עצמו, וכמו שכתבו עליו בצדק
בעלון של הרב יצחק יוסף.

רק מה, אתה אולי חסיד שלו ולכן אתה עיוור לראות את האמת.

ולא אגיב לדבריך יותר כי אתה מגמתי ולא מתייחס להערות שקדמוך,
ולא עונה באופן ענייני על שאלותיי וקושיותי, בייחוד באשכול זה.

והיה אם תענה כמו שאני עשיתי, פסקא פסקא (למדתי מקונטרס יו"ט)
מדבריי, ויהיה לך להשיג על דברי, הרי שאשמח להודות בטעותי אם אכן תוכיח כן.

כי לא מעניין אותי שום רב באופן אישי,  אלא תורת ה' היא שמנחה אותי,
וכבוד התורה שיש באנשים הרבנים הצדיקים הללו, ולא הם אישית.
ולכן אין זה משנה אם קוראים לאחד רצאבי או ערוסי או קאפח או צובירי או לא יודע מה
אלא הם ולא תאריהם
וכן תורתם ולא שמות משפחתם

ואני שוב זועק לשמים אבל אתה משום מה (ואחרים כמותך) מעדיף להתעלם!

אני מבקש ממך הכותב בכל נפשי ובכל מאודי.
אנא, הראה לי בבקשה פעם אחת בה חיללתי תורה, אני או אחד מחברי הפורום.
ואם תעשה כן - הרי שלא אפסיק מלברך אותך על כי גרמת לי לשוב מחטאי הרם הזה שבו האשמתני.
אנא ממך הראה לי חילול כבוד התורה.


אך לפני כן, במחילה מכבודך, עבור שוב על האשכול הזה:
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=2460260&forum_id=20067
 
והזה:
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=2513224&forum_id=20067

הרי במה חטאתי אני או שאר חברי הפורום?
בכך שהבאנו את דברי רצאבי וצילמנו מספריו?

(הבאנו את כל דבריו - לא כמוך, רק מה שרצית בכדי לקדש את מלחמתך שאינה לשם שמים)

האם הוא מתבייש במה שכתב?
האם הוא מצטער על כך שעכשיו מראים מה הוא בדיוק כתב ולמי התכוון?
האם ידושל הרב רצאבי לא רעדה כשכתב והדפיס דברים בגנות חכמי תימן?

ואם יש לו תשובות - אדרבא, יביא אותם ונתענג בדברי תורה, אך כל עוד לא הביא - עליו הראיה...

ותפסיקו להיות תמים או מיתממים!

לרב רצאבי מותר לפגוע ולצאת נגד מי שהוא רוצה,
ופתאום כשקמים כנגד דבריו  - אז כל מי שמתנגד לו - נקרא מבזה תלמידי חכמים? אתמהה!!!

מה איתו?
כשכולם נפגעו ושתקו לדבריו - הוא המשיך והתסיס, והקניט, והלבין והוציא שם רע על חכמי ישראל.
ועתה - פתאום היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו?
כנראה משמים הביאו לו מידה כנגד מידה.

וצור ישראל יצילינו משגיאות,


ואני מתפלל ליום שבו אוכל לשבת ביחד עם הרבה חברים וידידים
כשבבמה יושבים הרה"ג רצון ערוסי, עם הרה"ג יצחק רצאבי והרה"ג שלמה מחפוד והרה"ג פנחס קורח והרה"ג עזריה בסיס ועוד ועוד מחכמי עדתינו לתפארה ולהשתעשע בדברי תורה,
וככה כולם באחדות למען שמו יתברך יתגדל ויתקדש.

אמן כן יהי רצון.

_________________************************************************************
לשמיעת ה"איסור" של הרב יצחק רצאבי לקרוא בספרי
הרה"ג יוסף קאפח
והרה"ג רצון ערוסי
וכן "איסור" על אכילת בשר משחיטת הרה"ג שלמה מחפוד
 
היכנסו:
http://www.ratzabi.away.co.il
 
 מחובר
נשלח ב-27/11/2008 10:22 לינק ישיר 

אל תיתמם, אתה יודע טוב מאד, שהכל נעשה כאן באופן מגמתי, כל תינוק רואה את הודעות הפורום, הבאים בכותרות מפצצות, "הרב רצאבי נגד רבני תימן" וכו' ע"ז הדרך, אני לא נובר בויכוחיכם התימניים,מי היה המהרי"ץ וכד' כי זה לא מעניין אותי,
ולא מעניין אותי הדיקדוקי עניות שלכם בדברי הרב רצאבי,ולא מעניין אותי שום קשר לדברים.
אבל הפורום הזה מגמתי בכיוון אחד, כמו הניסיון להפוך את הרב רצאבי למשמיץ רבני תימן, בגלל שהוא משיג עליהם, אזי זה מגמתי. מורכם קאפח לעג על קדושים כגון הר"ש תיבון וכו', על הראב"ד, הר" ברצלוני, ועוד ועוד, על זה לא הקמתם "קול צעקה"- לעג לחכמת הקבלה בחוברתו "שיחת הדקלים" בעזות פנים.
אתה מדבר על תורה שאתה רוצה ללמוד אבל "טול קורה מבין עיניך" אתם לועגים לחכמת התורה בהיתממות שיקרית של "תורה היא וללמוד אני צריך".
אני לא דובר של אף רב, כולל הרב רצאבי, זה שאתם לא יכולים לעמוד מול טענותיי,שאתם מגמתיים, (ועוד טענות) כמו שאינכם יכולים לעמוד מול טענותיו של הרב רצאבי, ומחוסר טענות אתם מיד קמים ומשמיצים,פוגעים, ומעליבים, מוכיח שלא בבני תורה עסקינן, אלא מקסימום בעמי הארצות שיודעים לעשר תבן וקש.
אין לי את הזמן ולא צריך לתת לכם "הוכחות", כי אתם שמתם מטרה לחץ את דרכו של הרב רצאבי, במכוון, כדי להשפילו ולבזותו.


מחובר
נשלח ב-28/11/2008 09:23 לינק ישיר 

לחברי הפורום היקרים!
מרגע שהתודעתי לפורום היקר הזה אני מנסה ל"ייבא" כמה שיותר חברים שלי שמתעניינים בדיני ומנהגי עדת תימן ובמיוחד ל"מבולבלים" שביניהם...

אך,מה טוב ומה נעים שקיים העולם החרדי ובמיוחד "הנהגותיו הטובות" (והלא חכמות יש לציין...)
שבהיניף קולמוס (או בתקתוק מקלדת) מפרסם את הפורום הזה לכל גולשי "נוסח תימן"
[רק שלא יבקשו מאיתנו תשלום...    ]

אמנם יהיו בהם שיבואו לקנטר.       אך,אדרבה!! - יבואו השאר ויבחינו בין המתלהמים לתימנים...

ולאותם אלו שמצטרפים על מנת ללמוד וללמד , ברוכים הבאים בשם ד'.... תוקן על ידי אנת_שאטר ב- 28/11/2008 9:34:19מחובר
נשלח ב-29/11/2008 19:57 לינק ישיר 

אני מבקש מכל הגולשים לשמור על תרבות דיבור ניאותה.
ללא השמצות אישיות וכיו"ב.
לצערי, מי שלא ינהג כן - יצונזר, ו/או יורחק מהפורום.

שימו לב לכך, ואל תיגררו למחלוקת אישית רדודה.

_________________

--
בברכה,
דוד בן יוסף,
מנהל פורום "אלמִדרש"
almidrash@gmail.comסמל אישי
מחובר
נשלח ב-25/1/2009 21:41 לינק ישיר 
תגובה ללביא 1

ערב טוב לביא
וכמנהג הספרדים גם חודש טוב.
אני מנסה לרדת לסוף דעתך אבל אני לא מצליח
1. מה מפריע לך שיהדות תימן ממשיכה את המסורת ו/או המנהג לתרגם בקריאת התורה וההפטרה בבתי הכנסת?
2. למה אתה רוצה שיהדות תימן תבטל את מנהג התרגום, ותיישר קו עם עדות אחרות.
3. למה אתה לא מחשיב כלל את רבני יהדות תימן? מהתייחסותך לפסיקתם, שיש להמשיך לתרגם, אתה מנסה לבטל את פסיקתם, ובעצם אתה אומר ליוצאי יהדות תימן לא להשמע לרבני יהדות תימן.
4. מתשובותיך הבנתי שלא רק התרגום מפריע לך ביהדות תימן, אלא גם הקריאה בספר תורה ההדקדקנות מפריעה לך,
כמו כן כך אני מבין מדבריך יהודי תימן צריכים ליישר קו עם הספרדים וללכת אחרי הפסקים של הרב עובדיה יסף הי"ו (אבל זה שייך לאשכול אחר בפורום, וכאן אנו צריכים להתרכז רק בתרגום שצריך וראוי לבטלו, להגדרתך)
אני מנסה לרדת לסוף דעתך,
האם זה המנהג היחידי שמפריע לך ביהדות תימן בפרט או ביהדות בכלל.
בא ניקח את מנהג הכפרות בערב יום כיפור, שמרן רבי יוסף קארו זצ"ל כתב שיש לבטלו וובימינו רק יהדות תימן לא עושים מנהג כפרות לא על תרנגול ולא על מטבע..
או לדוגמא, את המנהג להחביא חתיכות לחם בבדיקת חמץ.
למנהגים אלו יש מסורת של 500 שנה, ואתה אולי אפילו נוהג אותם ובוודאי שלא מתאמץ לבטלם, ומנסה לשכנע אחרים שיחדלו לנהוג אותם,
אז מה בוער לך לבטל מנהג שקיים כ2500 שנה?!מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > אלמדרש > אתר נוסח תימן נגד פורום "אלמדרש"
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.